top of page

 ייעוץ עסקי עם הראלה

 

?אתם עובדים קשה בעסק ומרגישים שאין מספיק פירות ממנו

?הראש שלכם טרוד כל הזמן בענייני העסק 

?רוצים ללמוד איך להתאמץ פחות ולהרוויח יותר 

 

ייעוץ עסקי עם הראלה

:הראלה תלמד אותך את כל סודותיה לניהול נכון ויעיל של עסק

?איך מוצאים את הצוות המתאים ומניעים עובדים

?איך מקבלים תמונה מציאותית של מצב העסק- הכנסות מול הוצאות

?איך דורשים את מה שמגיע לנו

...התנהלות מקדמת מול התנהלות חוסמת

.ועוד

 

עלות השירות לפגישה ראשונה: 1170 ₪

bottom of page